Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan di antara Dimensi Budaya dan Gaya Kepimpinan dengan Tahap Amalan Organisasi Pembelajaran di Universiti Teknologi Mara

Noor Azam Abd Aziz (Universiti Putra Malaysia)

Learning organization is defined as an organization that provides learning environment towards learning, alleviate learning process and develops continuous and collective learning capacity for the ...betterment

Lihat selanjutnya...

Reka bentuk dan prestasi peranti pemeteran penabur terus biji benih padi

Syed Abdul Hakim Syed Abdul Majid (Universiti Putra Malaysia)

Satu bentuk pemeteran benih padi telah direkabentuk untuk meletakkan padi pracambah dalam jumlah yang terbaik untuk menghasilkan pertumbuhan pokok padi yang sihat. Dimensi, sifat semulajadi dan betuk ...benih

Lihat selanjutnya...

Kemapanan Persatuan Belia dan Peranan Pemimpin Sebagai Agen Perubahan

Siti Raba'ah Hamzah (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk meneroka fenomena peranan pemimpin sebagai agen perubahan dalam konteks kemapanan persatuan belia. Kajian ini telah dilaksanakan berpandukan kepada dua persoalan kajian ...iaitu: (1)

Lihat selanjutnya...

Kesesuaian Novel Komponen Sastera dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu

Maridah Alias (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk mendapat maklumat dan rumusan tentang unsur-unsur yang membentuk struktur penceritaan novel-novel komponen sastera dan menemukan kesesuaiannya dengan kurikulum. Melalui 20 ...buah

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran