Berita dan Makluman

13 October, 2017

Sayembara Mencipta Lagu Puisi Remaja(15 - 16 Nov 2017)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Penggunaan jenaka untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja

Wan Zanariah Muhammad (Universiti Putra Malaysia)

Kebanyakan kakitangan menghadapi masalah tekanan di tempat kerja. Pelbagai langkah untuk mengurangkan tekanan telah dijalankan oleh pihak kerajaan atau badan-badan tertentu untuk menyelesaikan masalah

Lihat selanjutnya...

Penganggaran Hasil Tambah Eksponen Berganda Dua Pembolehubah

Siti Hasana Sapar (Universiti Putra Malaysia)

Katakan x = (x, ,x, ,...., x, ) suatu vektor dalam ruang Zn dengan Z menandakan gelanggang integer. Katakan q integer positif dan f suatu polinomial dalam 5 berpekalikan unsur dalam Z. Hasil tambah ...eksponen

Lihat selanjutnya...

Pembinaan Indeks Kualiti Air Tanah Untuk Kawasan Tapak Pelupusan Terbuka Sisa Pepejal : Satu Kajian Kes Di Teluk Kitang, Pantai Sabak, Kelantan

Mohamad Roslan Mohamad Kasim (Universiti Putra Malaysia)

Masalah pelupusan sisa pepejal merupakan salah satu daripada bucu poligon permasalahan utama dalam pengurusan prasarana sesuatu kawasan.. Tapak pelupusan, terutamanya tapak pelupusan sanitari ...merupakan

Lihat selanjutnya...

Persepsi Guru Besar dan Guru Terhadap Pencapaian Objektif Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah di Kalangan Murid Bermasalah Pendengaran

Gunasegaran Karuppannan (Universiti Putra Malaysia)

Pendidikan khas merupakan pendidikan yang disediakan untuk pelajar yang bermasalah pendengaran, penglihatan dan pembelajaran melalui sekolah khas, program inklusif dan program percantuman. ...Keputusan Ujian

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran