Berita dan Makluman

13 October, 2017

Sayembara Mencipta Lagu Puisi Remaja(15 - 16 Nov 2017)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Penggunaan jenaka untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja

Wan Zanariah Muhammad (Universiti Putra Malaysia)

Kebanyakan kakitangan menghadapi masalah tekanan di tempat kerja. Pelbagai langkah untuk mengurangkan tekanan telah dijalankan oleh pihak kerajaan atau badan-badan tertentu untuk menyelesaikan masalah

Lihat selanjutnya...

Stail Pembelajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing dikalangan Pelajar Luar Negara

Marzalina Mansor (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti stail pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa asing dalam kalangan pelajar luar negara. la dijalankan ke atas sejumlah 82 orang pelajar asing yang mengikuti

Lihat selanjutnya...

Perubahan Struktur Kata Tunggal Bahasa Melayu Mengikut Aliran

Abdul Rashid Daing Melebek (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk melihat perubahan struktur kata tunggal bahasa Melayu mengikut aliran, iaitu Tradisional, Struktural, dan Tranformasi Generatif. Ketiga-tiga aliran tersebut dianuti oleh ...penulis-penulis

Lihat selanjutnya...

Persepsi dan Penerimaan Perkembangan Seni Khat Islami dan Pena Khat dalam Masyarakat Malaysia

Abdul Rahman Chik Tajuddin (Universiti Putra Malaysia)

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran