Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Nur Fatihah Abdullah Bandar (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan menentukan profil pengamal kerja belia, menentukan tahap profesionalisme dan budaya kerja serta menentukan hubungan di antara budaya kerja dengan profesionalisme pengamal kerja ...belia

Lihat selanjutnya...

Hubungan Pola Komunikasi Keluarga dengan Gaya Keibubapaan dan Kejelekitan dalam Keluarga

Aziyah Abu Bakar (Universiti Putra Malaysia)

Pola komunikasi keluarga memainkan peranan penting dalam perkembangan sesebuah keluarga. Ia dilihat bukan sekadar satu cara untuk berhubung, tetapi turut dijadikan alat pengukur untuk mengetahui ...setakat

Lihat selanjutnya...

Komposisi Nutrien Buah Pitaya Merah (Hylocereus Sp.) dan Kesan Hipokolesterolemik ke Atas Profil Lipid Tikus yang Diaruh Hiperkolesterolemia

Mohd Adzim Khalili Rohin (Universiti Putra Malaysia)

Lihat selanjutnya...

Proses Pemahaman Teks Akademik dalam Kalangan Pelajar Universiti

Yahya Othman (Universiti Putra Malaysia)

Penyelidikan bertujuan untuk mengkaji dan menyiasat proses pemahaman teks akademik dalam kalangan pelajar universiti. Untuk tujuan tersebut, pengkaji meneliti perspektif responden terhadap konsep ...membaca,

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran