Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Pengaruh Pasangan Intim Lelaki Ke Atas Penggunaan Awal Dadah Dalam Kalangan Penagih Wanita Di Pusat Serenti Bachok, Kelantan

Siti Muhaza Sheikh Zainal (Universiti Putra Malaysia)

Hasil kerja penyelidik tempatan terdahulu tidak menyelidik secara mendalam berkaitan faktor-faktor yang didapati telah menyebabkan wanita menjadi penagih dadah. Ini menjadikan masalah wanita dan dadah

Lihat selanjutnya...

Aspirasi Pencapaian Pembelajaran dalam Bidang Kejuruteraan dan Minat Kerjaya di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik

Abdul Sukor Nordin (Universiti Putra Malaysia)

0.05. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan pelajar Realisitik dengan kumpulan pelajar Bukan Realistik dari segi aspirasi pencapaian secara ...keseluruhan

Lihat selanjutnya...

Gaya Pengurusan Konflik di Kalangan Pensyarah Maktab Perguruan Teknik

Nor Rashidah Ahmad (Universiti Putra Malaysia)

Secara umumnya, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti gaya pensyarah Maktab Perguruan Teknik mengendalikan konflik interpersonal yang dihadapi oleh mereka. Kajian ini juga bertujuan untuk men ...genal

Lihat selanjutnya...

Kepuasan Pengguna Sistem Maklumat Kerjaya Multimedia Interaktif Berasaskan Web

Azura Ishak (Universiti Putra Malaysia)

Satu kajian tentang kepuasan pengguna di kalangan pelajar terhadap Sistem Maklumat Kerjaya Multimedia Interaktif Berasaskan Web telah dijalankan. Prototaip Sistem Maklumat Kerjaya Multimedia ...Interaktif

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran