Berita dan Makluman

05 January, 2017

Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-16 2017

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Pengaruh Sikap Dan Motivasi Terhadap Komitmen Ahli Dalam Pelbagai Aktiviti Rukun Tetangga Di Kawasan R.T. Taman Sri Jelok, Kajang, Selangor

Benny Vivian Thomas (Universiti Putra Malaysia)

Tujuan utama kajian ini adalah untuk menjelaskan tahap komitmen anggota komuniti dalam aktiviti Rukun Tetangga Taman Sri Jelok, dan menjelaskan pengaruh sikap dan motivasi terhadap komitmen. Kajian ...ini

Lihat selanjutnya...

Mengenal Pasti Tapak Stesyen Pemindahan Sisa Pepejal Dengan Menggunakan Sistem Maklumat Geografi

Mohd Rizal Idris (Universiti Putra Malaysia)

Jarak tapak pelupusan yang jauh dari kawasan kutipan memerlukan infrastruktur stesen pemindahan sisa pepejal dicadangkan. Tujuan infrastruktur ini dibina adalah untuk dijadikan sebagai tempat ...persinggahan

Lihat selanjutnya...

Pengekalan dan Pemuliharaan Landskap Budaya: Identiti Kampung Pulau Duyong, Kuala Terengganu.

Faridatul Akma Abdul Latif (Universiti Putra Malaysia)

Hari ini, identiti kampung Melayu semakin luput dalam usaha mencapai aspirasi Negara Maju – 2020. Tradisi dan cara hidup komuniti berterusan diancam oleh tekanan pembangunan negara yang menuju ke ...arah

Lihat selanjutnya...

Hubungan Antara Kepemimpinan Pengajaran Pengetua Wanita dengan Iklim Sekolah

Haris Yusoh (Universiti Putra Malaysia)

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran