Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Analisis Takmilah Cerpen Pemenang Hadiah Sastera Islam

Shamsuddin Abu Bakar (Universiti Putra Malaysia)

Cerpen-cerpen berunsur Islam kian meningkat perkembangannya dengan adanya peraduan-peraduan yang dianjurkan di peringkat kebangsaan oleh pelbagai pihak seperti Utusan Zaman dan Pusat Islam, Jabatan ...Perdana

Lihat selanjutnya...

Kritik Sosial dalam Pasar Pengalaman oleh T. Alias Taib

A. Rahman Haron (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini merupakan satu analisis tentang kritik sosial yang dipaparkan oleh T. Alias Taib dalam kumpulan puisi beliau, iaitu Pasar Pengalaman yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada ...tahun

Lihat selanjutnya...

Peranan Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Rancangan Dalam Pembangunan Belia Di Felda Jerangau, Terengganu, Malaysia

Mohd Razali Harun (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini adalah berkaitan dengan peranan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR) dalam konteks pembangunan belia di rancangan Felda Jerangau, Terengganu. Senario pada masa kini ...menunjukkan

Lihat selanjutnya...

Tingkahlaku Delinkuen di Kalangan Mahasiswa Universiti

Zamzuri Abdul Majid (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap penglibatan Mahasiswa Universiti Multimedia dalam tingkahlaku delinkuen. Fokus kajian ini ialah untuk mengenalpasti faktor yang dominan yang mempengaruhi ...mahasiswa

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran