Berita dan Makluman

13 October, 2017

Sayembara Mencipta Lagu Puisi Remaja(15 - 16 Nov 2017)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Nilai Dan Penerima Gunaan Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Terpilih Dalam Kalangan Belia Orang Asli Di Bukit Lanjan Dan Pulau Carey Selangor

Wan Ahmad Amir Zal Wan Ismail (Universiti Putra Malaysia)

Belia Orang Asli senng dikaitkan sebagai golongan yang menentang dan sukar menerima pembangunan. Dalam masa yang sama, penerimaan atau penolakan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dihubungkaitkan

Lihat selanjutnya...

Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Pegawai Di Jabatan Imigresen Malaysia, Klia

Kamaliha Ismail (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini dijalankan bagi menentukan faMor yang mempenga~hi prestasi ke ja di kalangan pegawai di Jabatan Imigresen, KLIA. Objektii khusus kajian ini ialah I) Menentukan tahap prestasi kerja di ...kalangan

Lihat selanjutnya...

Pola Pengundian Masyarakat Bajau Dalam Politik Sabah Dari Tahun 1963 Hingga 2004

Md. Salleh Md. Said (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi sikap pengundi Bajau dan juga pola pengundian mereka dalam politik Sabah. Bagi menganalisis persoalan ini, tiga pendekatan teoritis ...berkenaan

Lihat selanjutnya...

Keberkesanan Penggunaan Perisian Rangsangan Komputer Ke Atas Kebolehan Matematik Kanak-Kanak Prasekolah

Rosazizi Abd. Rahim (Universiti Putra Malaysia)

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran