Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Antara Ketakutan Rawatan Psikologi Dengan Sikap Mendapat Bantuan Kaunseling

Poh Fang Loh (Universiti Putra Malaysia)

This research was conducted to explore the relationship between fears of psychological treatment and attitude towards seeking counselling among the students. In addition, the differences in fears of ...psychological

Lihat selanjutnya...

Kepuasan Kerja dan Tekanan Yang Dihadapi Oleh Guru Sekolah Menengah

Aishah Bee Ahmad Tajudeen (Universiti Putra Malaysia)

Pendidikan dapat membentuk satu bangsa yang utuh dan kukuh. Nadi kepada pendidikan itu ialah guru. Dewasa ini tugas guru semakin mencabar dan menuntut kesabaran dan ketabahan yang lebih. Kepuasan ...kerja

Lihat selanjutnya...

Pengurusan Kolaboratif di Sekolah Menengah Wilayah Persekutuan

Keow Ngang Tang (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor berkaitan pengurusan kolaboratif di sekolah menengah Wilayah Persekutuan. Faktor-faktor yang dikaji ialah faktor-faktor demografi pengetua sekolah, ...saiz

Lihat selanjutnya...

Kesan Mikoriza Arbuskul, Efluen Kilang Kelapa Sawit dan Baja Npk Terhadap Pertumbuhan Tanaman Cili dan Sifat Fizik-Kimia Tanah Pasir Bekas Lombong

Wan Zaliha Wan Sembok (Universiti Putra Malaysia)

Satu penyelidikan telah dijalankan di rumah kaca 11C-UPM untuk menilai keberkesanan Mikoriza Arbuskul (MA), Efluen Kilang Kelapa Sawit (POME), Baja NPK terhadap pertumbuhan dan hasil eili serta sitat ...fizik-kimia

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran