Berita dan Makluman

17 April, 2018

Seminar Kanak-Kanak dan Remaja ke-7 - 3 Mei 2018

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Pencirian Sifat Optik, Mekanik dan Elektrik Kaca Bismuth Lithium Borat dan Fosfat

Wei Wen Liu (Universiti Putra Malaysia)

Dalam kajian ini, kaca (Bi203),(LiC1),,(B203)za dalah terdiri daripada siri A1 (x = 0.005 y = 0.045 z = 0.95), siri A2 (x = 0.01 y = 0.09 z = 0.90), siri A3 (x = 0.015 y = 0.135 z = 0.85), siri A4 (x ...=

Lihat selanjutnya...

Kesan Penggunaan Pendekatan Kemahiran Berfikir Secara Penyebatian Sepenuh Terhadap Pencapaian Penulisan Karangan

Kamariah Ab. Ghani (Universiti Putra Malaysia)

Tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat kesan penggunaan pendekatan kemahiran berfikir secara penyebatian sepenuh terhadap pencapaian penulisan karangan di kalangan pelajar Tingkatan 4 aliran ...sains

Lihat selanjutnya...

Kajian Silang-Budaya: Kesahan dan Kebolehpercayaan Alat Ukuran Inventori Pengalaman dalam Perhubungan Intim dan Aplikasinya daripada Aspek Etnik dan Gender

Kuok Lee Lee (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini dijalankan untuk menentukan kesahan dan kebolehpercayaan Inventori Pengalaman dalam Perhubungan Intim (IPPJ) secara silang-budaya dalam konteks Malaysia. Kajian ini juga bertujuan untuk ...melihat

Lihat selanjutnya...

Rekabentuk Sistem Pendaftaran Berasaskan Faksimili

Syed Abdul Rahman Al-Haddad Syed Mohamed (Universiti Putra Malaysia)

Rekabentuk Sistem Pendaftaran Berasaskan Faksimili adalah satu kajian yang dibangunkan bagi mengatasi masalah bebanan kerja, batasan waktu kerja melayan pelanggan dan ruang tempat untuk berurusan. ...Tumpuan

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran