Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Antara Sosialisasi Dengan Budaya Politik Kelas Menegah Melayu Di Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

Wan Ariffin Wan Ahmad (Universiti Putra Malaysia)

Sosialisasi dan budaya politik merupakan satu bidang yang begitu menarik perhatian para sarjana politik. Sosialisasi politik pada asasnya merupakan proses pengasuhan, pengajaran dan pemindahan ...nilai-nilai,

Lihat selanjutnya...

Motivasi, Gaya Pembelajaran dan Kebolehan Kognitif Pelajar Sekolah Menengah Teknik

Sarimah Abd Razak (Universiti Putra Malaysia)

Motivasi, gaya pembelajaran dan kebolehan kognitif memainkan peranan penting dan menjadi penentu kepada kejayaan akademik pelajar dan kejayaan di tempat kerja kelak. Motivasi merupakan tenaga dan ...penggerak serta

Lihat selanjutnya...

Pengubahsuaian ke Atas Kaedah Kecerunan Konjugat untuk Peminimuman Tak Berkekangan

Norfifah Bachok @ Lati (Universiti Putra Malaysia)

Penumpuan utama tesis ini adalab dalam usaba mencari penyelesaian berangka untuk masalab pengoptimuman tak linear tak berkekangan. Kami mempertimbangkan suatu kaedab pengoptimu man yang terkenal ...disebut

Lihat selanjutnya...

Persepsi dan Penerimaan Perkembangan Seni Khat Islami dan Pena Khat dalam Masyarakat Malaysia

Abdul Rahman Chik Tajuddin (Universiti Putra Malaysia)

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran