Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Hussin Sarif (Universiti Putra Malaysia)

Keimplisitan ujaran bermaksud percakapan yang maksudnya tidak dinyatakan secara terang-terangan Dalam perbualan banyak ujaran yang tidak menyamai dengan maksud semantiknya. Hal ini demikian kerana ...pentafsiran

Lihat selanjutnya...

Hubungan Kepuasan Bekerja Guru Sukan dan Kokurikulum Dengan Persepsi Guru Terhadap Stail Kepemimpinan Guru Penolong Kanan HEM

Kim Hock E (Universiti Putra Malaysia)

Objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti tahap kepuasan bekerja di kalangan guru-guru sukan dan kokurikulum. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti hubungan kepuasan bekerja guru sukan ...dan

Lihat selanjutnya...

Hubungan Antara Tingkah Laku Kepemimpinan Transformasional Jurulatih Bola Sepak dengan Kepuasan Prestasi Individu Pemain-Pemain Bola Sepak Sekolah-Sekolah Menengah di Sekitar Daerah Alor Setar, Kedah

Azlina Zid (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan tingkah laku kepemimpinan transformasional jurulatih dengan kepuasan individu pemainpemain bola sepak. Pada umumnya, teori kepemimpinan ...transformasional

Lihat selanjutnya...

Persepsi Guru Terhadap Peranan Jawatankuasa Penasihat di Sekolah Menengah Teknik

Mohd Idrus Kadir (Universiti Putra Malaysia)

Objektif kajian adalah untuk meninjau persepsi guru terhadap peranan utama Jawatankuasa Penasihat di sekolah, mengenal pasti sarna ada terdapat perbezaan yang signifikan antara persepsi guru terhadap ...peranan

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran