Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Pegawai Di Jabatan Imigresen Malaysia, Klia

Kamaliha Ismail (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini dijalankan bagi menentukan faMor yang mempenga~hi prestasi ke ja di kalangan pegawai di Jabatan Imigresen, KLIA. Objektii khusus kajian ini ialah I) Menentukan tahap prestasi kerja di ...kalangan

Lihat selanjutnya...

Penganggaran Selang Bagi Taburan Eksponen Satu dan Dua Parameter Di Bawah Penapisan Jenis Ii Tunggal dan Berganda Menggunakan Kaedah Persentil Bootstrap

Akhmad Fauzy (Universiti Putra Malaysia)

Kajian di dalam tesis ini adalah mengenai perkembangan dan lanjutan ke atas pentakbiran statistik dalam analisis mandirian, terutamanya anggaran selang. Tumpuan kajian adalah kz aas perlaksanaan ...kaedah

Lihat selanjutnya...

Memerangkap Suatu Pensifar Bagi Suatu Fungsi Dengan Penambahbaikan Kaedah Selang

Nor Aliza Abd Rahmin (Universiti Putra Malaysia)

Penumpuan utarna tesis ini adalah memerangkap suatu pensifar bagi suatu fungsi dengan menggunakan pendekatan analisis selang. Karni mempertimbangkan satu kaedah yang telah dilakukan oleh Ehrmann(l959)

Lihat selanjutnya...

Persepsi Guru dan Pelajar di Selangor Terhadap Kesesuaian Pengagihan Komponen Adab dan Akhlak Islam dalam Pendidikan Islam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Asmawati Suhid (Universiti Putra Malaysia)

Pendidikan berperanan penting dalam menghadapi masalah akhlak yang membelenggu banyak masyarakat dunia kini. Para belia, malah ramai pelajar sekolah di Malaysia mengalami keruntuhan akhlak ini. ...Menepati

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran