Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Pola Masalah, Kecerdasan Emosi Pelajar dan Hubungannya dengan Pencapaian Akademik di Sekolah Menengah

Mei Keong Chin (Universiti Putra Malaysia)

.05.

Lihat selanjutnya...

Penganggaran Hasil Tambah Eksponen Berganda Dua Pembolehubah

Siti Hasana Sapar (Universiti Putra Malaysia)

Katakan x = (x, ,x, ,...., x, ) suatu vektor dalam ruang Zn dengan Z menandakan gelanggang integer. Katakan q integer positif dan f suatu polinomial dalam 5 berpekalikan unsur dalam Z. Hasil tambah ...eksponen

Lihat selanjutnya...

Perhiburan Subbudaya Punk Dalam Kalangan Remaja Melayu Kuala Lumpur

Asharil Suhardi Abdullah (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini dijalankan dengan tujuan rnernperlihatkan manifestasi hedonistik di kalangan remaja punk di sekitar bandar raya Kuala Lumpur. Kajian rnenunjukkan hedonistik rnerupakan kehidupan yang ...berasas

Lihat selanjutnya...

Pemikiran dan Teknik Penceritaan dalam Novel Komponen Sastera dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu

Nik Rafidah Nik Muhammad Affendi (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk mendapat maklumat dan rumusan tentang pemikiran dan teknik penceritaan dalam novel-novel komponen sastera bahasa Melayu. Berdasarkan 20 buah novel yang dijadikan bahan ...kajian

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran