Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keberkesanan modul pengajaran ekosistem hutan tropika dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap pelajar

Kartini Abdul Mutalib (Universiti Putra Malaysia)

Pengetahuan dan sikap pelajar terhadap alam sekitar merupakan satu isu yang diberikan penekanan pada masa kini. Berkaitan isu ini, Jabatan Alam Sekitar, dengan kerjasama beberapa pertubuhan bukan ...kerajaan,

Lihat selanjutnya...

Kesalahan Bahasa dalam Karangan Murid Tamil Mempelajari Bahasa Melayu di Sekolah Menengah

Suthanthiradevi J. N. J. Money (Universiti Putra Malaysia)

Penyelidikan ini dijalankan dengan tujuan bagi menganalisis kesalahan bahasa dalam karangan murid Tamil mempelajari bahasa Melayu di sekolah menengah. Penyelidikan ditadbir ke atas sejumlah 53 orang ...murid

Lihat selanjutnya...

Persepsi dan Penerimaan Perkembangan Seni Khat Islami dan Pena Khat dalam Masyarakat Malaysia

Abdul Rahman Chik Tajuddin (Universiti Putra Malaysia)

Lihat selanjutnya...

Kajian Persepsi Guru Menggunakan Ekosistem Bakau Sebagai Sumber Pendidlkan Alam Sekitar di Sekolah Menengah

Nor Aznan Mahmood (Universiti Putra Malaysia)

Konsep alam sekitar mula diperkenalkan dalam sistem pendidikan negara hasil resolusi dan matlamat Dasar Pendidikan Negara pada tahun 1979. Aspek pendidikan alam sekitar telah dipelajari melalui ...beberapa

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran