Berita dan Makluman

13 October, 2017

Sayembara Mencipta Lagu Puisi Remaja(15 - 16 Nov 2017)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Pengaruh Sikap Dan Motivasi Terhadap Komitmen Ahli Dalam Pelbagai Aktiviti Rukun Tetangga Di Kawasan R.T. Taman Sri Jelok, Kajang, Selangor

Benny Vivian Thomas (Universiti Putra Malaysia)

Tujuan utama kajian ini adalah untuk menjelaskan tahap komitmen anggota komuniti dalam aktiviti Rukun Tetangga Taman Sri Jelok, dan menjelaskan pengaruh sikap dan motivasi terhadap komitmen. Kajian ...ini

Lihat selanjutnya...

Hubungan Antara Sosialisasi Dengan Budaya Politik Kelas Menegah Melayu Di Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

Wan Ariffin Wan Ahmad (Universiti Putra Malaysia)

Sosialisasi dan budaya politik merupakan satu bidang yang begitu menarik perhatian para sarjana politik. Sosialisasi politik pada asasnya merupakan proses pengasuhan, pengajaran dan pemindahan ...nilai-nilai,

Lihat selanjutnya...

Keberkesanan Unsur Sastera dalam Pemelajaran Bahasa Melayu

Swee Tim Lee (Universiti Putra Malaysia)

Unsur sastera (US) merupakan satu bahagian yang penting dalam pemelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah menengah. Pengajaran US dalam pemelajaran bahasa amat perlu untuk mengukuhkan penguasaan ...bahasa

Lihat selanjutnya...

Faktor Penyumbang dalam Pembentukan dan Konservasi Identiti Jalan Kota, Bandar Warisan

Norasikin Hassan (Universiti Putra Malaysia)

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran