Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Faktor Isi Rumah, Status Pemakanan dan Kesihatan yang Mempengaruhi Keupayaan Kognitif Am Kanak-kanak Orang Asli

Haslinah Abdullah (Universiti Putra Malaysia)

Lihat selanjutnya...

Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Lokus Kawalan Guru Kaunseling Di Sekolah Menengah Di Negeri Selangor

Rohaida Bakar (Universiti Putra Malaysia)

.05) dengan faktor persekitaran (t(209)=1.29 p>.05) mengikut lokus kawalan dalaman dan luaran guru kaunseling. Keputusan ujian korelasi mendapati r(211)=.285 p.05). Seterusnya, keputusan ujian anova ...menunjukkan

Lihat selanjutnya...

Rekabentuk dan Pembangunan Perisian Multimedia bagi Fizik Semikonduktor Asas untuk Pelajar Pra-Siswazah

Suzaini Sihar (Universiti Putra Malaysia)

Pembinaan penslan interaktif bagi tajuk 'Fundamental of Semiconductor Physics' dicadangkan bagi membantu pelajar pra-siswazah dengan merealisasikan konsep pembelaj aran secara maya. Tujuan utama ...projek

Lihat selanjutnya...

Gaya Bahasa Dalam Novel Remaja Khairuddin Ayip

Mohd Azhar Su (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini berdasarkan analisis, perbincangan dan penilaian gaya bahasa dalam novel remaja Khairuddin Ayip iaitu Guruku Ibuku Jua, Bukan Untukku, Songket Berbenang Emas, Sayangnya Jauh Di Kota, Jalan ...Masih

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran