Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Antara Pengetahuan Pemakanan Serta Tabiat Makan Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Wilayah Persekutuan

Norlilah Yatimin (Universiti Putra Malaysia)

.05 terhadap tahap pengetahuan pemakanan. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara sumber maklumat dengan tahap pengetahuan pemakanan iaitu mata pelajaran 'Pendidikan ...Jasmani

Lihat selanjutnya...

Ayat Majmuk Bahasa Melayu dalam Tuhfat Al-Nafis

Ibrahim Salleh (Universiti Putra Malaysia)

Tugas penting tatabahasa untuk menghuraikan unsur bahasa dalam pembinaan ayat yang baik. Oleh itu, tatabahasa sebagai dasar yang menjadi pedoman dalam menentukan betul salahnya ayat yang dihasilkan ...oleh

Lihat selanjutnya...

Patterns of Electronic Mail Discourse in Two Malaysian Organisations

Hadina Habil (Universiti Putra Malaysia)

This study investigates the patterns of email discourse in workplace communication. Email exchanges are analysed in order to explicate how members of an organisation interact through email to meet the

Lihat selanjutnya...

Kesan Gantian Kecil Kation Co²⁺, AL³⁺, Ti⁴⁺ dan Sn⁴⁺ ke Atas Sifat Magnet Utama Ferit Ni₀.₂₅Cu₀.₁Zn₀.₆₅Fe₂O₄

Nurhidayaty Mokhtar (Universiti Putra Malaysia)

Penggantian kation logam ke dalam struktur kekisi hablur bahan ferit memainkan peranan yang besar dalam mengubah sifat-sifat magnet bahan tersebut. Tujuan utama penyelidikan yang telah dijalankan ini ...adalah

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran