Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Nur Fatihah Abdullah Bandar (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan menentukan profil pengamal kerja belia, menentukan tahap profesionalisme dan budaya kerja serta menentukan hubungan di antara budaya kerja dengan profesionalisme pengamal kerja ...belia

Lihat selanjutnya...

Pencirian Sifat Optik, Mekanik dan Elektrik Kaca Bismuth Lithium Borat dan Fosfat

Wei Wen Liu (Universiti Putra Malaysia)

Dalam kajian ini, kaca (Bi203),(LiC1),,(B203)za dalah terdiri daripada siri A1 (x = 0.005 y = 0.045 z = 0.95), siri A2 (x = 0.01 y = 0.09 z = 0.90), siri A3 (x = 0.015 y = 0.135 z = 0.85), siri A4 (x ...=

Lihat selanjutnya...

Penggunaa Multimedia Dalam Perkamusan di Sekolah Menengah

Hazim Siron (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini menghuraikan peranan multimedia dalam perkamusan dari sudut makna dan keberkesanan penggunaan kamus berbentuk multimedia dalam pemahaman makna entri kamus yang dipilih. Untuk itu, perisian ...Kamus

Lihat selanjutnya...

Protokol Pemikiran Verbal Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu

Zaleha Abd Rahman (Universiti Putra Malaysia)

Para pelajar sering menghadapi masalah pemahaman dalam bacaan sewaktu membaca bahan-bahan akademik. Masalah ini mungkin berpunca daripada masalah penggunaan strategi bacaan, kesukaran perbendaharaan ...kata khususnya

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran