Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Pengaruh Pasangan Intim Lelaki Ke Atas Penggunaan Awal Dadah Dalam Kalangan Penagih Wanita Di Pusat Serenti Bachok, Kelantan

Siti Muhaza Sheikh Zainal (Universiti Putra Malaysia)

Hasil kerja penyelidik tempatan terdahulu tidak menyelidik secara mendalam berkaitan faktor-faktor yang didapati telah menyebabkan wanita menjadi penagih dadah. Ini menjadikan masalah wanita dan dadah

Lihat selanjutnya...

Faktor yang Mempengaruhi Kejayaan Penggunaan Sistem Maklumat Pelajar Berasaskan Komputer di Maktab Perguruan

Nizam Abd Latib (Universiti Putra Malaysia)

Penyelidikan ini adalah usaha untuk mengetahui sejauh mana tahap penggunaan SMP dan kejayaan penggunaan SMP di maktab perguruan. Dalam penyelidikan ini, kejayaan penggunaan SMP dilihat dari segi ...manfaat

Lihat selanjutnya...

Pengurusan Kolaboratif di Sekolah Menengah Wilayah Persekutuan

Keow Ngang Tang (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor berkaitan pengurusan kolaboratif di sekolah menengah Wilayah Persekutuan. Faktor-faktor yang dikaji ialah faktor-faktor demografi pengetua sekolah, ...saiz

Lihat selanjutnya...

Perkaitan di Antara Sokongan Sosial dan Interaksi Keluarga dengan Kefungsian Keluarga Berisiko

Normadiniatul Shida Mohd Haidin (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk menentukan perkaitan di antara latarbelakang ibu (umur, jumlah tahun pendidikan, status pekerjaan, jumlah pendapatan bulanan keluarga dan bilangan anak), sokongan sosial dan

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran