Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Muhammad Abdurrahman (Universiti Putra Malaysia)

Dayah adalah sebagai sebuah institusi pendidikan Islam tradisional yang terdapat di seluruh Acheh khususnya di daerah pedesaan (luar bandar). Institusi ini dianggap sebagai tempat penyebaran akhlak ...dan

Lihat selanjutnya...

Persepsi Terhadap Kualiti dan Kepuasan Perumahan dalam Kalangan Pemilik Rumah Kos Rendah di Kota Kinabalu Sabah Malaysia

Suzilynda Sukimin (Universiti Putra Malaysia)

0.05. Namun demikian, terdapat perbezaan yang signifikan bagi kepuasan perumahan di antara responden teres dan pangsa iaitu nilai (t = 5.31, p

Lihat selanjutnya...

Perbandingan Ketelapan Awal Bagi Bahan Ferit Lembut Nixzn(1-x)Fe2O4, Mgxzn(1-x)Fe2O4 dan Cuxzn(1-x)Fe2O4

Nazli Ahmad Aini (Universiti Putra Malaysia)

Desakan ke arah pengecilan litar elektronik dan anjakan frekuensi operasi yang lebih tinggi telah menghalakan penghasilan ferit dengan ketelapan awal yang tinggi serta kehilangan tenaga yang rendah. ...Untuk

Lihat selanjutnya...

Disleksia dalam Aspek Bacaan Bahasa Melayu

Vijayaletchumy Subramaniam (Universiti Putra Malaysia)

Disleksia dalam aspek bacaan memang wujud tetapi ramai guru bahasa yang tidak menyedari hal ini kerana kekurangan pengetahuan. Dengan itu, murid-murid disleksia dimasukkan ke dalam kelas biasa dan ...terpaksa

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran