Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan di antara Dimensi Budaya dan Gaya Kepimpinan dengan Tahap Amalan Organisasi Pembelajaran di Universiti Teknologi Mara

Noor Azam Abd Aziz (Universiti Putra Malaysia)

Learning organization is defined as an organization that provides learning environment towards learning, alleviate learning process and develops continuous and collective learning capacity for the ...betterment

Lihat selanjutnya...

Data Modeling and Hybrid Query for Video Database

Lilly Suriani Affendey (Universiti Putra Malaysia)

Video data management is important since the effective use of video in multimedia applications is often impeded by the difficulty in cataloging and managing video data. Major aspects of video data ...management

Lihat selanjutnya...

Proses penyelesaian konflik melalui perundingan sulh

Mohd Fuad Mohd Salleh (Universiti Putra Malaysia)

Konflik adalah fitrah semula jadi dalam kehidupan manusia. Konflik terjadi apabila satu pihak menghalang, menekan atau memaksa pihak lain yang kemudiannya terasa tergugat dengan tindakan pihak yang ...pertama.

Lihat selanjutnya...

Amalan Inovasi dalam Kalangan Petani Cina

Sheau Yunn Tan (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini telah dijalankan di Simpang Empat, Alor Setar, Kedah bermatlamat untuk memahami amalan inovasi pertanian di kalangan petani Cina. Kajian ini dilaksanakan berasaskan tiga aspek persoalan ...kajian

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran