Berita dan Makluman

13 October, 2017

Sayembara Mencipta Lagu Puisi Remaja(15 - 16 Nov 2017)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Muhammad Abdurrahman (Universiti Putra Malaysia)

Dayah adalah sebagai sebuah institusi pendidikan Islam tradisional yang terdapat di seluruh Acheh khususnya di daerah pedesaan (luar bandar). Institusi ini dianggap sebagai tempat penyebaran akhlak ...dan

Lihat selanjutnya...

Kata Sapaan Bahasa Melayu Pattani di Thailand

Norizan Che Su (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini dijalankan dalam kalangan masyarakat Melayu Pattani, di Thailand. Sampel kajian terdiri daripada 40% keturunan rakyat jelata, 40% keturunan diraja, dan 40% keturunan ulama. Dua kawasan yang

Lihat selanjutnya...

Pencirian Sifat Optik, Mekanik dan Elektrik Kaca Bismuth Lithium Borat dan Fosfat

Wei Wen Liu (Universiti Putra Malaysia)

Dalam kajian ini, kaca (Bi203),(LiC1),,(B203)za dalah terdiri daripada siri A1 (x = 0.005 y = 0.045 z = 0.95), siri A2 (x = 0.01 y = 0.09 z = 0.90), siri A3 (x = 0.015 y = 0.135 z = 0.85), siri A4 (x ...=

Lihat selanjutnya...

Hubungan Antara Ketakutan Rawatan Psikologi Dengan Sikap Mendapat Bantuan Kaunseling

Poh Fang Loh (Universiti Putra Malaysia)

This research was conducted to explore the relationship between fears of psychological treatment and attitude towards seeking counselling among the students. In addition, the differences in fears of ...psychological

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran