Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Lokus Kawalan Guru Kaunseling Di Sekolah Menengah Di Negeri Selangor

Rohaida Bakar (Universiti Putra Malaysia)

.05) dengan faktor persekitaran (t(209)=1.29 p>.05) mengikut lokus kawalan dalaman dan luaran guru kaunseling. Keputusan ujian korelasi mendapati r(211)=.285 p.05). Seterusnya, keputusan ujian anova ...menunjukkan

Lihat selanjutnya...

Pengurusan Kolaboratif di Sekolah Menengah Wilayah Persekutuan

Keow Ngang Tang (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor berkaitan pengurusan kolaboratif di sekolah menengah Wilayah Persekutuan. Faktor-faktor yang dikaji ialah faktor-faktor demografi pengetua sekolah, ...saiz

Lihat selanjutnya...

Hubungan Caragaya Keibubapaan dengan Salah Laku Seksual Remaja Perempuan di Taman Seri Puteri

Zainab Tambol (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan di antara caragaya keibubapaan dengan salah laku seksual di kalangan remaja perempuan di Taman Seri Puteri. Seramai 132 orang pelatih Taman Seri Puteri ...terlibat

Lihat selanjutnya...

Siaran Radio Sebagai Sumber Maklumat di Kalangan Masyarakat Melayu di Lembah Pantai

Saiful Nujaimi Abdul Rahman (Universiti Putra Malaysia)

Siaran Berita Radio sebagai penyampai maklumat kepada khalayak sudah berakar dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Namun, ledakan teknologi komunikasi yang berlaku pada alaf lepas telah memungkinkan ...peranan

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran