Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Rekabentuk Landskap Sekolah Dengan Pencapaian Prestasi Akademik Pelajar Sekolah Menengah Di Besut, Terengganu

Moha Redzaudin Ismail (Universiti Putra Malaysia)

Persekitaran pembelajaran adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi akademik pelajar. Persekitaran pembelajaran yang tidak selesa dan menjemukan biasanya melahirkan pelajar yang ...berpencapaian rendah.

Lihat selanjutnya...

Kajian Beberapa Aspek Pengkuturan Kupang (Perna Viridis L.,1758) Di Perairan Sebatu, Melaka

Mohammad Saufi Mohammad Ramli (Universiti Putra Malaysia)

Lihat selanjutnya...

Peranan Enzim Metabolik Dalam Perkembangan Keresistanan Kepinding Nyamuk, Helopeltis Theivora Waterhouse Terhadap Racun Serangga Terpilih

Ismail Yusa (Universiti Putra Malaysia)

Bioasai topikal telah dijaIankan bagi menilai ketoksikan deltametrin, sipermetrin, y-HCH dan klorpirifos, terhadap He/ope/tis theivora Waterhouse. Tiga populasi H. theivora yang berbeza, iaitu ...populasi

Lihat selanjutnya...

Kualiti Tingkahlaku Keibubapaan dan Penyesuaian Tingkahlaku Anak dalam Keluarga Berisiko di Luar Bandar

Zarinah Arshat (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk menentukan perkaitan di antara faktor latarbelakang keluarga (pendidikan ibu, pendapatan keluarga dan bilangan anak) dan kualiti tingkahlaku keibubapaan dengan penyesuaian ...tingkahlaku

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran