Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Rekabentuk dan Pembangunan Perisian Multimedia bagi Fizik Semikonduktor Asas untuk Pelajar Pra-Siswazah

Suzaini Sihar (Universiti Putra Malaysia)

Pembinaan penslan interaktif bagi tajuk 'Fundamental of Semiconductor Physics' dicadangkan bagi membantu pelajar pra-siswazah dengan merealisasikan konsep pembelaj aran secara maya. Tujuan utama ...projek

Lihat selanjutnya...

Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Sajak-Sajak J.M. Aziz dan T. Alias Taib

See Keng Nyia (Universiti Putra Malaysia)

Tesis ini rneneliti nilai-nilai kemanusiaan dalam sajak-sajak J.M. Aziz dan T. Alias Taib (kini Allahyarharn) yang ditulis dari dekad 60-an hingga 80-an. J.M. Aziz dan T. Alias Taib merupakan dua ...orang

Lihat selanjutnya...

Penggunaan Aplikasi Komputer Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu di Universiti Putra Malaysia

Nasihah Hashim (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini adalah satu tinjauan tentang penggunaan perisian aplikasi komputer dalam pembelajaran Bahasa Melayu di Universiti Putra Malaysia (UPM). Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti ...jenis-jenis

Lihat selanjutnya...

Keberkesanan Strategi Kognitif Terhadap Pencapaian Kosa Kata Bahasa Melayu Pelajar-Pelajar Bukan Melayu

Zubidah A. Majid (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk melihat keberkesanan penggunaan strategi kognitif terhadap pencapaian kosa kata Bahasa Melayu di kalangan pelajar bokan Melayu, dan melihat keberkesanan penggunaan strategi ...kognitif

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran