Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Persepsi Pelajar Cina Di Institusi Pengajian Tinggi Terhadap Gerakan Politik Umno

Mohd Ridhuan Tee Abdullah (Universiti Putra Malaysia)

Isu-isu perkauman sering menghantui usaha-usaha untuk mencapai matlamat perpaduan nasional di negara ini, terutama antara dua kaum utama, Melayu dengan Cina. Kedua-dua kaum ini seringkali ...memperlihatkan

Lihat selanjutnya...

Hubungan Pola Komunikasi Keluarga dengan Gaya Keibubapaan dan Kejelekitan dalam Keluarga

Aziyah Abu Bakar (Universiti Putra Malaysia)

Pola komunikasi keluarga memainkan peranan penting dalam perkembangan sesebuah keluarga. Ia dilihat bukan sekadar satu cara untuk berhubung, tetapi turut dijadikan alat pengukur untuk mengetahui ...setakat

Lihat selanjutnya...

Pola Pengundian Masyarakat Bajau Dalam Politik Sabah Dari Tahun 1963 Hingga 2004

Md. Salleh Md. Said (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi sikap pengundi Bajau dan juga pola pengundian mereka dalam politik Sabah. Bagi menganalisis persoalan ini, tiga pendekatan teoritis ...berkenaan

Lihat selanjutnya...

Hubungan Antara Motivasi Integratif Dengan Pencapaian Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Persendirian Cina

Hee Chong Teoh (Universiti Putra Malaysia)

Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat dalam usaha seseorang pelajar Cina menguasai Bahasa Melayu dan menentukan hubungannya dengan prestasi pencapaian Bahasa ...Melayu.

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran