Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Personaliti dan Gaya Pengurusan Konflik Dalam Kalangan Pelbagai Kumpulan Etnik di Sarawak

Salmah Mohamad Yusoff (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk menghuraikan ciri personaliti dan gaya pengurusan konflik di kalangan pelbagai etnik di Sarawak. Responden kajian terdiri daripada 287 orang guru yang terdiri daripada empat

Lihat selanjutnya...

Peranan Enzim Metabolik Dalam Perkembangan Keresistanan Kepinding Nyamuk, Helopeltis Theivora Waterhouse Terhadap Racun Serangga Terpilih

Ismail Yusa (Universiti Putra Malaysia)

Bioasai topikal telah dijaIankan bagi menilai ketoksikan deltametrin, sipermetrin, y-HCH dan klorpirifos, terhadap He/ope/tis theivora Waterhouse. Tiga populasi H. theivora yang berbeza, iaitu ...populasi

Lihat selanjutnya...

Penyertaan Ahli Jawatankuasa Penasihat Kemahiran Industri Dalam Aktiviti Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan

Mohamad Sulaiman (Universiti Putra Malaysia)

Majikan selaku pengguna terbesar tenaga kerja mahir, seharusnya digesa untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam pembangunan program latihan. Jawatankuasa Penasihat Kemahiran (JPK) yang ...ahli-ahlinya

Lihat selanjutnya...

Penggunaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh Dalam Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

Darianto (Universiti Putra Malaysia)

Industri Kecil dan Sederhana OKS) merupakan satu sektor terpenting dalam pembangunan negara. Sumbangan yang diberikan daripada sektor ini bukan hanya sebagai penyediaan lapangan pekerjaan, pemerata ...pembangunan

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran