Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Kesan Perlaksanaan Modul Kerjaya Terhadap Kematangan Kerjaya Pelajar Sekolah Menengah Di Selangor

Wat Jin Tan (Universiti Putra Malaysia)

Lihat selanjutnya...

Kesahan dan Kebolehpercayaan Inventori Religiositi Personaliti Muslim

Jamiah Manap (Universiti Putra Malaysia)

Islam menawarkan penyelesaian terbaik kepada permasalahan semasa kerana ajaran Islam bersifat stabil dan dinarnik. Bagaimanapun, pengaplikasian dan keberkesanan ajaran tersebut tidak dapat diukur ...kerana

Lihat selanjutnya...

Wacana Wawancara Formal Bahasa Melayu: Satu Kajian Etnografi Komunikasi

Md. Sabri Che Man (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini memberikan tumpuan pada analisis wacana wawancara formal bahasa Melayu dengan mengaplikasikan teori etnografi komunikasi. Sesuatu unit komunikasi dapat dijelaskan dari sudut konteks dengan ...bantuan

Lihat selanjutnya...

Amalan Pengurusan Kewangan Pengetua Sekolah Menengah Negeri Melaka

Noridah Ab Rahim (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan menyelidik tahap amalan pengetua dalam pengurusan Kumpulan Wang Bantuan Kerajaan Kajian ini menumpukan kepada tahap amalan pengetua dalam empat aspek pengurusan, iaitu aspek ...perancangan, pembelian,

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran