Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Antara Personaliti, Salah Laku Dan Pencapaian Akademik Mahasiswa Lepasan Siji Tinggi Pelajaran Malaysia Di Institut Pengajian Tinggi Awam

Yan Li Siaw (Universiti Putra Malaysia)

0.05. Ujian khi kuasa-dua menunjukkan terdapat perkaitan yang signifikan antara latar belakang mahasiswa dengan persoanliti kecuali kedudukan pelajar dalam susunan adik-beradik. Secara ringkasnya, ...dapatan

Lihat selanjutnya...

Kesan Latihan Wacana Secara Sistematik Terhadap Kemahiran Menulis Esei Argumentatif

Ali Mahmood (Universiti Putra Malaysia)

Penyelidikan ini cuba mendapatkan data tentang Kesan Latihan Wacana Secara Sitematik (LWS S) Terhadap Kemahiran Menulis di kalangan pelaj ar-pelaj ar tingkatan empat, di dua buah sekolah menengah ...harian

Lihat selanjutnya...

Penilaian Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Terhadap Keberkesanan Penggunaan KPMNet

Ismail Mohd Rashid (Universiti Putra Malaysia)

Kajian yang diklasifikasikan sebagai deskriptif ini bertujuan untuk menentukan keberkesanan penggunaan sistem Rangkaian Kementerian Pendidikan Malaysia (sekarang Kementerian Pelajaran Malaysia) ...(KPMNet)

Lihat selanjutnya...

Gaya Bahasa Dalam Novel Remaja Khairuddin Ayip

Mohd Azhar Su (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini berdasarkan analisis, perbincangan dan penilaian gaya bahasa dalam novel remaja Khairuddin Ayip iaitu Guruku Ibuku Jua, Bukan Untukku, Songket Berbenang Emas, Sayangnya Jauh Di Kota, Jalan ...Masih

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran