Berita dan Makluman

13 April, 2017

Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-16 2017

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Kesediaan Guru dan Pelajar Menggunakan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Sekolah Menengah Daerah Hulu Langat Selangor

Zainudin Abdullah (Universiti Putra Malaysia)

Lihat selanjutnya...

Keberkesanan Strategi Kognitif Terhadap Pencapaian Kosa Kata Bahasa Melayu Pelajar-Pelajar Bukan Melayu

Zubidah A. Majid (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk melihat keberkesanan penggunaan strategi kognitif terhadap pencapaian kosa kata Bahasa Melayu di kalangan pelajar bokan Melayu, dan melihat keberkesanan penggunaan strategi ...kognitif

Lihat selanjutnya...

Pencirian Ultrasonik Bag) Batang Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq.)

Rosmawati Shaharuddin (Universiti Putra Malaysia)

Ciri-ciri ultrasonik terhadap batang pokok kelapa sawit telah dikaji dengan menggunakan pelbagai parameter fizikal seperti kandungan kelengasan, ketumpatan dan arah butiran. Tiga arah anisotropik, ...iaitu

Lihat selanjutnya...

Perlindungan Pengguna dan Undang-Undang Jualan Barang di Malaysia

Sakina Shaik Ahmad Yusoff (Universiti Putra Malaysia)

Era moden ini merupakan pengarak teknologi, perdagangan dan perindustrian yang ultramoden, komplikated dan canggih. Era ini merupakan era revolusi maklumat. Falsafah abad ke 19 telah diambilalih oleh ...teknologi

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran