Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Pembangunan Modul Perisian Multimedia Untuk Tajuk "Sifat Jirim" Peringkat Menengah Atas

Zuraidah Yazid (Universiti Putra Malaysia)

Lihat selanjutnya...

Teknostres Dalam Kalangan Pegawai Akademik Di Sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam

Zuraidah Abu Talib (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti teknostres yang berlaku di kalangan pegawai akadernik di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Kajian yang dijalankan ini menggunakan persampelan ...bersistematik

Lihat selanjutnya...

Stail Pembelajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing dikalangan Pelajar Luar Negara

Marzalina Mansor (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti stail pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa asing dalam kalangan pelajar luar negara. la dijalankan ke atas sejumlah 82 orang pelajar asing yang mengikuti

Lihat selanjutnya...

Citra Wanita dalam Novel-Novel Melayu daripada Perspektif Pengarang Wanita

Siti Khariah Mohd Zubir (Universiti Putra Malaysia)

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji persoalan citra wanita yang berkaitan dengan sosiopolitik, sosioekonomi dan sosiobudaya yang terdapat dalam lima belas buah novel yang ditulis oleh pengarang wanita.

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran