Berita dan Makluman

30 January, 2018

Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Penggunaan jenaka untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja

Wan Zanariah Muhammad (Universiti Putra Malaysia)

Kebanyakan kakitangan menghadapi masalah tekanan di tempat kerja. Pelbagai langkah untuk mengurangkan tekanan telah dijalankan oleh pihak kerajaan atau badan-badan tertentu untuk menyelesaikan masalah

Lihat selanjutnya...

Perhiburan Subbudaya Punk Dalam Kalangan Remaja Melayu Kuala Lumpur

Asharil Suhardi Abdullah (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini dijalankan dengan tujuan rnernperlihatkan manifestasi hedonistik di kalangan remaja punk di sekitar bandar raya Kuala Lumpur. Kajian rnenunjukkan hedonistik rnerupakan kehidupan yang ...berasas

Lihat selanjutnya...

Penilaian Pakej Pendidikan Pemakanan Promosi Gaya Hidup Sihat Di Kalangan Kanak-Kanak Sekolah Rendah: Satu Kajian Helic

Siti Sabariah Buhari (Universiti Putra Malaysia)

Tabiat pemakanan yang dibentuk pada peringkat kanak-kanak akan mempengaruhi status pemakanan dan kesihatan mereka dewasa kelak. Pendidikan pemakanan di sekolah dengan menggunakan teknik dan pendekatan

Lihat selanjutnya...

Kedudukan Institusi Pondok dalam Pembangunan Belia Islam di Patani Thailand

Mahamabookhoree Aboosalae (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk memahami persoalan-persoalan berkaitan dengan kedudukan institusi pondok dalam pembangunan belia di Patani Thailand. Persoalan yang diketengahkan dalam kajian ini ialah ...berhubung

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran