Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keberkesanan Unsur Sastera dalam Pemelajaran Bahasa Melayu

Swee Tim Lee (Universiti Putra Malaysia)

Unsur sastera (US) merupakan satu bahagian yang penting dalam pemelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah menengah. Pengajaran US dalam pemelajaran bahasa amat perlu untuk mengukuhkan penguasaan ...bahasa

Lihat selanjutnya...

Integrasi Harga Dalam Pasaran Tuna Di Sumatera Barat, Indonesia

Junaidi (Universiti Putra Malaysia)

Objektif am daripada penyelidikan ini adalah untuk mengkaji integrasi harga dalam pasaran tuna di Sumatera Barat, Indonesia. Objektif khusus adalah: (1) untuk meneliti pola dan perhubungan harga ...antara

Lihat selanjutnya...

Ayat Majmuk Bahasa Melayu dalam Tuhfat Al-Nafis

Ibrahim Salleh (Universiti Putra Malaysia)

Tugas penting tatabahasa untuk menghuraikan unsur bahasa dalam pembinaan ayat yang baik. Oleh itu, tatabahasa sebagai dasar yang menjadi pedoman dalam menentukan betul salahnya ayat yang dihasilkan ...oleh

Lihat selanjutnya...

Hubungan Antara Kepemimpinan Pengajaran Pengetua Wanita dengan Iklim Sekolah

Haris Yusoh (Universiti Putra Malaysia)

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran