Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persepsi Guru Terhadap Tingkahlaku Kepemimpinan Pengetua Dengan Tahap Motivasi Guru di Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan

Pei Ling Gan (Universiti Putra Malaysia)

Lihat selanjutnya...

Kesedaran dan Amalan Keselamatan Komputer dan Internet di Kalangan Pegawai dan Penolong Pegawai Sistem Maklumat di Lima Kementerian Persekutuan di Malaysia

Ching Thoo Kim (Universiti Putra Malaysia)

Penggunaan teknologi komumkasi di organisasi awam meningkat dari sehari ke sehari. Tidak dinafikan penggunaan komputer misalnya, telah meningkatkan produktiviti dan keberkesanan jabatan kerajaan. ...Walau

Lihat selanjutnya...

Komposisi Nutrien, Aktiviti Antioksidan Total Dan Kesan Antikanser Ekstrak Tumbuhan Amaranthus Gangeticus, Coleus Blumei Dan Coleus Atropurpureus

Huzaiman Abdullah Sani (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini dijalankan bagi menentukan kandungan nutrien, aktiviti antioksidan serta kesan anti kanser tiga jenis tumbuhan iaitu bayam merah (Amaranthus gangeticus Linn), ati-ati (Coleus blumei Benth) ...dan

Lihat selanjutnya...

Kesan Suplementasi Ekstrak Air Bawang Putih Mentah (Allium Sativum Linn.) Ke Atas Sel Kanser Hepar

Rabeta Mohd Salleh (Universiti Putra Malaysia)

Pemakanan dan kanser adalah dua istilah yang saling berkait rapat di antara satu sama lain. Sesetengah komponen diet bukan sahaja boleh dikaitkan dengan peningkatan insidens kanser, malah ia juga ...boleh

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran