Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Lokus Kawalan Guru Kaunseling Di Sekolah Menengah Di Negeri Selangor

Rohaida Bakar (Universiti Putra Malaysia)

.05) dengan faktor persekitaran (t(209)=1.29 p>.05) mengikut lokus kawalan dalaman dan luaran guru kaunseling. Keputusan ujian korelasi mendapati r(211)=.285 p.05). Seterusnya, keputusan ujian anova ...menunjukkan

Lihat selanjutnya...

Komposisi Nutrien Buah Pitaya Merah (Hylocereus Sp.) dan Kesan Hipokolesterolemik ke Atas Profil Lipid Tikus yang Diaruh Hiperkolesterolemia

Mohd Adzim Khalili Rohin (Universiti Putra Malaysia)

Lihat selanjutnya...

Kualiti Tingkahlaku Keibubapaan dan Penyesuaian Tingkahlaku Anak dalam Keluarga Berisiko di Luar Bandar

Zarinah Arshat (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk menentukan perkaitan di antara faktor latarbelakang keluarga (pendidikan ibu, pendapatan keluarga dan bilangan anak) dan kualiti tingkahlaku keibubapaan dengan penyesuaian ...tingkahlaku

Lihat selanjutnya...

Keberkesanan Kursus Induksi Umum Kumpulan 1, di Intan Wilayah Timur Kemaman Terengganu

Omar Sidek (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan Kursus Induksi Umum, Kumpulan I yang dianjurkan oleh INTAN Wilayah Timur, Chukai, Kemaman, Terengganu pada tahun 1997. Aspek yang akan ditumpukan dalam ...penilaian

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran