Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Penerimaan Maklumat Teknologi Pertanian dalam Kalangan Pekebun Kecil Lada Hitam di Kawasan Penempatan Semula Asap Koyan, Belaga, Sarawak, Malaysia

Ribka Alan (Universiti Putra Malaysia)

Lada hitam (Piper nigrum L.) merupakan tanaman komersial pilihan kepada penduduk di Penempatan Semula Asap-Koyan, Belaga sebagai sumber pendapatan mereka kerana mempunyai nilai pasarannya yang tinggi.

Lihat selanjutnya...

Analisis Takmilah Cerpen Pemenang Hadiah Sastera Islam

Shamsuddin Abu Bakar (Universiti Putra Malaysia)

Cerpen-cerpen berunsur Islam kian meningkat perkembangannya dengan adanya peraduan-peraduan yang dianjurkan di peringkat kebangsaan oleh pelbagai pihak seperti Utusan Zaman dan Pusat Islam, Jabatan ...Perdana

Lihat selanjutnya...

Pembelajaran Di Kalangan Warga Tua India: Di Barat Laut Rawang

Thamaithi Durasingham (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan meninjau pembelajaran di kalangan warga tua India di Malaysia. Kajian ini berpandukan soalan berikut: (1) Siapakah warga tua India, (2) Adakah mereka masih belajar? Jika ya apakah

Lihat selanjutnya...

Wacana Wawancara Formal Bahasa Melayu: Satu Kajian Etnografi Komunikasi

Md. Sabri Che Man (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini memberikan tumpuan pada analisis wacana wawancara formal bahasa Melayu dengan mengaplikasikan teori etnografi komunikasi. Sesuatu unit komunikasi dapat dijelaskan dari sudut konteks dengan ...bantuan

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran